Romakustikk

Flystøy

Vindmøller

Offshore

Veitrafikkstøy

Industri

Sinus bidrar til godt arbeidsmiljø på Johan Sverdrup

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup feltet er lokalisert på Utsirahøyden i Nordsjøen ca 150 km vest for Stavanger.

Den første fasen i utviklingen av Johan Sverdrup felt senter består av fire plattformer knyttet sammen med broer.

Sinus As er engasjert som akustiker for Apply LQ&HD i Leirvik. Apply LQ&HD er som underleverandør til K2JV, ansvarlige for leveransen av bolig delen av Johan Sverdrup LQ lengst vest på feltet. Dette er et stort og spennende prosjekt hvor Sinus er en del av prosjekteringsgruppen og bidrar med vår lange erfaring innen offshoreprosjektering.

Les mer:
> Statoil
> Apply Lervik

VELLYKKET ARRANGEMENT

Lyd og lunsj – 10 feil du vil unngå.

Sinus AS har invitert folk i byggebransjen til gratis mini-seminar med tittelen"Lyd og lunsj - 10 feil du vil unngå". Over 120 personer har vært innom kontoret vårt i Stavanger i løpet av fulle 7 arrangementer i november, desember og januar.

Tilsvarende arrangementer planlegges i Kristiansand.

Vanligvis beskriver vi hvordan konstruksjonene bør utføres for å tilfredsstille definerte krav til lydforhold. Denne gang hadde vi samlet en rekke eksempler på feil man kan komme til å gjøre hvis man er ˮuheldigˮ, eller hvis man ikke ha fått tilstrekkelig med gode råd om lyd.

Deltakerne i Stavanger har vært byggherrer, rådgivere, prosjektutviklere og entreprenører. Tilbakemeldingen fra deltakerne var svært positive og kurset har blitt kalt både nyttig og praktisk. En av deltakerne sa med glimt i øyet: "Dette var ikke kjekt å vite for hva vi har gjort, men det er nyttig for hva vi skal gjøre".

Siden seminaret var gratis ble det satt en begrensning på 3 deltakere pr. firma. Noen av deltakerne har vist interesse for å få kurset presentert i sine kontorer. En bedrift vil holde seminaret for sine håndverkere. Slike miniseminar tilbys for en pris begrenset til betaling for medgått tid.

Interesse kan meldes til vår fellespost eller til den du måtte ønske hos oss! Litt mer informasjon finner du her!

Eldre saker...

Nyheter i media

Eldre saker...

Lenker:

Regelverk og retningslinjer

Offshore

Organisasjoner

______________________________________
                                                                 

                                                                    

Achilles
index
rif-rgb-logo
ansvarsrett_farge-333